Kategorier
Visioner

Hvad vil du sige til fremtiden?

Raphaël Coleman, af mange kendt som XR-aktivisten Iggy Fox, døde i februar 2020. Hans mor, Liz Jensen, har samlet notater fra hans dagbog, der lyder som en besked fra den anden side af graven.

De stiller et essentielt spørgsmål til hver og én af os. Hvad vil DU sige til fremtiden?
Læs mere

Sig det videre...
Iggy Fox

Der er ikke noget andet, som har inspireret mig så meget. Ikke noget andet, der nogensinde har givet mig så meget håb og mening. Ingenting har nogensinde stået så klart for mig som de visioner, jeg har for fremtiden.

Jeg kalder dem visioner, for de er noget helt andet end håb og drømme. Jeg kan skrive dem ned, så klart og håndgribeligt står de for mig. De føles pålidelige og opnåelige – som virkelighed, der er ved at blive til.

Det, jeg planlægger, er intet mindre end en revolution. Det, jeg ser for mig er en helt ny æra for livet på Jorden. Jeg bilder mig ikke ind, at nogen kan gøre dette alene.

Mennesker er roden til den endeløse ødelæggelse, vi må stoppe, men de er også nøglen til at vi kan nå vores mål. Så vi må tænde, skærme og nære kærlighedens flamme, indtil den overvælder alt andet. For energien fra dén flamme kan blive kraften, som kan ændre verden.

Måske når vi den skønne nye verden, jeg ser for mig, i løbet af et tiår. Måske er vi stadig på vej mod den i lang tid efter at jeg er død. Det eneste, som betyder noget er, at vi fortsætter på vejen mod den indtil vi når frem.

Når mine øjnes lys svinder og jeg går bort. Græd ikke over mig, for jeg er ikke død. Alt, hvad jeg nogensinde var og nogensinde vil blive, er i den kærlighedsflamme, som brændte i mig. Den flamme, der brænder i alle dem, som tror på det samme som jeg.

Jeg kommer ikke til at dø, før min drøm dør. Jeg vil ikke visne væk, før min vision gør det. Jeg er her stadig, så længe mit håb er levende.

(Vores oversættelse fra en video  af Extinction Rebellion UK  – Iggy Fox in memoriam. Teksten gengives her med tilladelse fra Liz Jensen, Raphaël Coleman’s mor. Se den originale tekst nedenfor.)

What will you tell the future?

Nothing has ever inspired me so powerfully. Nothing has ever given me so much hope or such a sense of purpose. Nothing has ever been so clear to me as these visions I have for the future.
I call them visions because unlike hope or dreams they feel solid, tangible, traceable, catchable. Reality in the making!
What I’m planning is nothing short of a revolution. What I’m expecting is an entirely new era for life on Earth. ​I am not foolish enough to think this can be done alone.
While people are the source of the endless destruction we must put a stop to, they are also a key to achieving our goal​s​. ​So spark, ​shelter and nurture the flame of passion until ​it roars. It ́s ​energy, the power can be ​harnessed ​to change the world. Perhaps we’ll reach this brave new world in a decade. Perhaps we’ll still be moving towards that long after I’m dead. What matters is that we keep moving on until we get there.
When the light leaves my eyes and I pass on, do not weep for me for I’m not ​dead.
All that I ever was and ever will be lies in the flame of passion that consume​d​ me. The same flame that burns in all those who believe in what I believe​d​. I will not be dead until my dream is. I will not fade away until my vision does. I will not be gone until my hopes are.

 

Sig det videre...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.