Kategorier
Fra bloggerne

Saglighed og etik kan give øredøvende indflydelse

Af Lone Belling

Hvis vi her i landet kan udvikle løsninger, der virker både ift. den grønne, sociale og økonomiske bæredygtighed, kan vi være med til at dreje historiens hjul. Og fordi vi som land har et veludbygget velfærdssamfund, sammenhængskraft og tillid, samt en historisk stærk andelstanke er der gode muligheder. Læs mere

Sig det videre...
Af Lone belling, mor og mormor, forfatter og foredragsholder, liv og lederskab

Et land der kommer fra en stærk etisk position kan få enorm indflydelse på internationalt samarbejde.

Cirka sådan sagde Jens Christian Wandel, særlig rådgiver for FN’s generalsekretær, for nylig om mulighed for en global bæredygtig udvikling, og det er noget af det mest håbefulde, jeg længe har hørt. Fordi det peger både på, at også mindre lande kan bidrage markant til den globale udvikling, og at der internationalt rent faktisk er lydhørhed overfor bæredygtige svar på tidens kriser.

Hvis vi her i landet kan udvikle løsninger, der virker både ift. den grønne, sociale og økonomiske bæredygtighed, kan vi derfor være med til at dreje historiens hjul. Og fordi vi som land har et veludbygget velfærdssamfund, sammenhængskraft og tillid, samt en historisk stærk andelstanke er der gode muligheder.

Det afgørende er, at vi står på et klart etisk grundlag og har fagligheden i orden. Det handler altså ikke om at fedtspille, forfægte købmandsregnskabet og snævre nationale interesser, men forstå vores globale forbundethed og gensidige afhængighed og derfra levere løsninger, som bygger på videnskab, saglighed og etik. Og etikken er essentiel i en verden med stigende ulighed både mellem og indenfor landene.

Ordene om den etiske position faldt på et møde her i Danmark, hvor en gruppe mennesker var samlet for at drøfte bæredygtighed i en coronatid. På baggrund af over 30 års internationalt arbejde leverede den danske topdiplomat, Jens Christian Wandel, tankevækkende og fagligt stærke indlæg med særligt fokus på forandringsprocesser og bæredygtighed.

Lige nu står han i spidsen for dels et kæmpe reformarbejde af FN, dels en fond som skal understøtte verdens fattige, mens covid-19 forhindrer dem i at tjene til dagen og vejen. Egentlig begyndte aftenen dystert med baggrund i fakta om den igangværende coronapandemi, som officielt forårsager 35-40.000 dødsfald om ugen samt omfattende arbejdsløshed. Og nej, den er ikke ved at klinge af. Selv om alt er usikkert, skal vi sandsynligvis et stykke ind i 2022, før vi er på bagsiden af sundhedskrisen, som derefter aftager, måske over lang tid – indtil den næste pandemi!

For det er den fremtid vi ser ind i, så lang tid vi tillader stigende fattigdom og ulighed og en accellererende rovdrift på naturen. Det fremmer nemlig overførsel af vira mellem mennesker og dyr.

Så håbet ligger ikke i, at vi kan vende tilbage til det, vi kender. Håbet ligger i, at vi lokalt og globalt er i stand til at bruge tidens kriser til at skabe The New Normal – hvor bæredygtighed er standard. At sikre en grøn og social genstart, hvor vi tænker på at optimere for verden og ikke kun for Danmark, som en anden af mødets oplægsholdere, professor Steen Hildebrandt, understregede.

Vi kender ikke vejen frem i detaljer, men vi har globalt vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi lokalt kan gøre til hverdagsmål. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget, og hellere handle i dag end i morgen. Og det nytter! Langt de fleste vælger at stemme i Danmark, fordi det har betydning for vores demokrati, selv om vi hver især kun har én stemme. På samme vis kan vi også bidrage gennem vores hverdagshandlinger som borgere, forbrugere og lokalsamfund. Og hvis vi handler sagligt og med et klart etisk kompas, vil andre lade sig inspirere.

Verdensmålene er med deres genkendelige ikoner og enslydende overskrifter blevet til et fælles sprog i verden, som mange forstår. Det er en vigtig fælles ramme for at kunne levere de bæredygtige løsninger på tværs af lande og kontinenter. Covid-19 kalder på hurtige løsninger, men vi kan godt finde svar, der både virker nu, og som peger fremad, bl.a. ved at omsætte de mange læringer fra coranakrisen til en mere holdbar samfundsmodel.

Fx er mange lokalsamfund under lockdown blevet meget bedre til at tænke cirkulær økonomi og gøre den enes affald til den andens ressource. En tænkning hvor vi ikke producerer affald og bruger de sparsomme ressourcer med omtanke. Og selv om online-undervisning ikke altid er optimal, så har digitalisering og sikring af hjemmeopgaver til skolebørn været essentielt for at prøve at nå de 800 millioner skoleelever, der mistede deres undervisning.

Derfor mener FN, at digitalisering, innovativ tænkning og cirkulær økonomi er vigtige i fremtidens samfund. Desuden fremhævede Wandel verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene og mål 10 om mindre ulighed som afgørende for opfyldelse af FNs mål om fred, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. For klima- og biodiversitets-kriserne løses ikke af tekniske fif, men af mennesker og fordrer etiske valg og omsorg for både medmennesker og medskabninger og leder til Wandels spørgsmål: Hvilken klub er du medlem af?” – dem der arbejder for de egen- eller fællesinteresser?

Hvis vi som borgere og land vælger at være med i den klub, der søger at skabe levedygtige og retfærdige samfund og kan præsentere løsninger, der virker, så er det topdiplomatens erfaring, at andre lande lytter og tager kontakt for at kunne udvikle lignende modeller.

Ægte bæredygtige svar er i høj kurs, og positionen som indflydelsesrigt grønt foregangsland er mulig – hvis den bygger på en stærkt etisk position.

(Tidligere udgivet i avisendanmark.dk den 20.10. 2020. Indlægget bringes her med tilladelse fra debatredaktør Morten Vilsbæk Sørensen.)

 

Sig det videre...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Påkrævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.