Her på siden finder du blog- og debatindlæg, som er båret af et personligt engagement i børnenes og Jordens fremtid.
Målet er at styrke troen på, at vi kan vende udviklingen.
Midlet er samtalen om, hvorfor det er vigtigt, og den fælles søgen efter livsnære svar på, hvordan vi kan gøre en forskel, der batter.

Vi har fremtiden i vore hænder, og det er nu, det gælder, både i dagliglivet og politisk!

Spørgsmålet er: ”Hvad kan jeg gøre?”

Svaret er: Gør noget hvor som helst, hvor du har indflydelse – og gør dig klart, hvor meget indflydelse, du egentlig har. Om du er direktør eller yngste praktikant, lærer eller elev, én som arrangerer noget i et fællesskab eller nabo eller genbo, borgmester eller borger, 17 år eller 71 år … Hver eneste af os kan nå og inspirere vores omgangskreds på måder, som ingen andre kan. Og det gør os alle til forandrings-agenter. Det er bare at gå i gang!

(Kate Raworth; egen oversættelse. Fundet på https://www.alleforklima.org/opbakning/)